Hosting NORMAL

 • Počet domén 1
 • Počet subdomén 5
 • Diskový priestor 5 GB
 • Počet emailov 50
 • Kapacita mailov á 1000 MB
 • MySQL databáz 1
 • FTP prístupov 1
 • Zálohovanie 1x za deň
 • Počet záloh 21
 • Aktivačný poplatok 0 €
 • 72,0 / 86,4 € / rok