VZP na poskytovanie webhostingu.

Poskytovanie služieb PHP webhostingu na hosting.cns.sk sa riadi týmito záväznými Všeobecnými zmluvnými podmienkami (VZP) platnými od 11.11.2011 do odvolania, alebo vydania nových VZP.