hosting.cns.sk

Korešpondenčná a dodacia adresa
  Computer and Network Systems, spol. s r.o.        
  Sládkovičova č. 24        
  934 01  LEVICE        Prípadné osobné stretnutie si prosím vždy dohodnite vopred. Ďakujeme.

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje
  Computer and Network Systems, spol. s r.o.   IČO : 36522112
  Železničná č. 11   IČ DPH : SK2020154873
  935 61 HRONOVCE   OR : Výpis z OR Nitra
           
  Banka : ČSOB a.s.   Č. účtu : 400 80 80 584 / 7500
  IBAN : SK2275000000004008080584   SWIFT : CEKOSKBX

 

Meno Pozícia Telefónne číslo Mobilné číslo
Csaba Molnár Objednávky, technická podpora +421 (36) 6315315 +421 (948) 350588
Róbert Kováč Objednávky, technická podpora +421 (36) 6315315 +421 (948) 344449