Hosting PREMIUM

 • Počet domén 5
 • Počet subdomén 50
 • Diskový priestor 50 GB
 • Počet emailov 500
 • Kapacita mailov á 2000 MB
 • MySQL databáz 50
 • FTP prístupov 50
 • Zálohovanie 1x za deň
 • Počet záloh 21
 • Aktivačný poplatok 0 €
 • 216,0 / 259,2 € / rok